Γνωρίζοντας τις ανάγκες σας

προσαρμόζουμε τις υψηλών προδιαγραφών

ξεναγήσεις σας με:   

 

  • Διπλωματούχους ξεναγούς εγκεκριμένους από το Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού.
  • Διπλωματούχους οικοξεναγούς.
  • Ειδικoύς επιστημονικούς συνεργάτες.
Ομάδα κάνει ξενάγηση στην Ακρόπολη

Στόχος μας είναι να γίνουμε μία ευχάριστη και μόνιμη ανάμνησή σας.

Όλοι οι συνεργάτες μας έχουν πολυετή εμπειρία τόσο σε ότι αφορά το γνωστικό τους αντικείμενο όσο και στην διαχείριση πολυπληθών και ειδικών ομάδων για ξενάγηση. Η Easy Guide καλύπτει όλο το φάσμα ξεναγικού ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ελλάδα στις περισσότερες γνωστές γλώσσες.   

Ειδικότερα οι υπηρεσίες μας αφορούν

Ομάδα κάνει ξενάγηση στα κάστρα Θεσσαλονίκης

Δημιουργία προγραμμάτων ξενάγησης

Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων ξενάγησης σε ομάδες με ειδικά ενδιαφέροντα, τουριστικών οργανισμών, ατόμων με ειδικές ανάγκες, VIP, τρίτης ηλικίας, μαθητών, σπουδαστών του εξωτερικού, εταιρειών κλπ.  

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ξεναγηθείτε...

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες σας για να σχεδιάσουμε το δικό σας ταξίδι, όπως το φαντάζεστε.   

Επικοινωνήστε μαζί μας

Created by