Από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, στον οποίο έχει βρεθεί ο τάφος του Φιλίππου Β' , πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Λάρνακα Φιλίππου

Created by